ZO ČSOP Levrekův ostrov

Kácení křovin a dřevin v Kietrzi/PL

26.02.2014 00:00

Ve dnech 1.2, 2.2 a 8.2.2014 bylo v Kietrzi pod rezervací Góra Gipsowa provedeno vyřezávání náletových křovin a dřevin. Akce byla provedena na základě dohody se zástupci města Kietrz a příslušného povolení ke kácení. Za polskou stranu se akce účastnili členové DROPu v počtu do 7 lidí a z české strany 5 lidí. V rámci likvidace bylo vyřezáno velké množství křovin a několik menších dřevin, které silně fragmentovali zbytky trávníků. Hroubí bylo nařezáno a ponecháno dle dohody pro město Kietrz, větvě a keře byly zešpalikovány do pytlů a odvezeny pryč z území. V průběhu těchto tří dnů se povedlo významně otevřít velkou plochu. Je zde však ještě několikanásobné množství dřevin a křovin, které bude muset být odstraněno, aby jsme získali co největší plochu pro obnovu vzácných trávníků. V rámci plochy jsme ponechali několik menších keřů pro motýly a ptáky, okraje s výskytem bolševníku Sosnowského (Heracleum Sosnowskii), jsme zatím nepropojovali.

Vyhledávání

Kontakt

https://levrek-cz.webnode.cz/