ZO ČSOP Levrekův ostrov

Setkání s přírodou

12.05.2016 12:58

Setkání z přírodou v roce 2016

Výprava za vzácnými orchidejemi, netopýry v opuštěných štolách, tajemnými břehulemi, exkurze do starého zámeckého parku či hlubokého říčního kaňonu… To je jen namátkový výčet akcí uskutečněných v rámci tohoto projektu. ČSOP jím chce široké veřejnosti představit nejen přírodní krásy a zajímavosti, ale i svojí práci.

Smyslem kampaně ČSOP je umožnit veřejnosti navštívit přírodovědně zajímavá místa v doprovodu zasvěceného průvodce. Zájemci tak mohou v atraktivní době navštívit cenné lokality, vidět vzácné rostliny a živočichy, seznámit se s důvody ochrany vzácných či ohrožených míst a druhů i se smyslem konkrétních ochranářských aktivit.

Termín kampaně má začátek vždy druhý pátek v červnu a konec následující neděli.

 

https://www.setkanisprirodou.cz/

 

Vyhledávání

Kontakt

https://levrek-cz.webnode.cz/