ZO ČSOP Levrekův ostrov

Kosení v Kietrzi/PL

26.02.2014 19:47

Ve dnech 18 a 19.10.2013 bylo pod rezervací Góra Gipsowa provedeno kosení, hrabání a vynášení stařiny z teplomilných trávníků. Tato plocha nebyla pokosena či pasena snad od konce II. světové války. Kosení bylo provedeno po dohodě s vlastníkem, kterým je město Kietrz. Do území přijeli zástupci české strany a ČSOP Levrekův ostrov v počtu 10 brigádníků a za polskou stranu 7 brigádníků organizace DROP. Práce byly zahájeny jako počátek obnovy této velmi cenné plochy, která navazuje na výše zmíněnou rezervaci. V území bylo pokoseno a vyklizeno 0,8 ha plochy. Po okraji území se vyskytuje množství invazních rostlin bolševníku Sosnowského (Heracleum Sosnowskii). Samotná plocha je silně fragmentovaná a porostlá keři a stromy, které bude nutné postupně kácet a odstraňovat. Přestože bylo již dávno po vegetačním období, bylo možno na ploše pozorovat desítky zaschlých rostlin záraz (Orobanche sp.). Děkujeme Wojtkowi Lewandowskiemu a všem dobrovolníkům a členům polského DROPu, že jsme spolu provedli velký kus práce a začali nadějnou mezinárodní spolupráci při ochraně přírodního dědictví CZ/PL Slezska.


Vyhledávání

Kontakt

https://levrek-cz.webnode.cz/