ZO ČSOP Levrekův ostrov

Informace o nás

Jsme základní organizací Českého svazu ochránců přírody.


O ČSOP

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje
aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním je ochrana a
obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale
udržitelného života. V současné době máme cca 7500 členů, mezi nimiž
naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří
prostě "jen" mají rádi přírodu. Letos slavíme již 35. výročí vzniku naší
organizace.


Naše činnost je velmi rozsáhlá a rozmanitá.
Pečujeme o přírodně cenná území, provádíme přírodovědné průzkumy a
mapování, prostřednictvím řady projektů se snažíme o zachování druhového
bohatství živočichů a rostlin na území České republiky, pracujeme s
dětmi a mládeží, provádíme vzdělávání a osvětu veřejnosti, pečujeme o
zraněné a jinak handicapované živočichy, účastníme se rozhodování ve
správních řízeních, podílíme se na ochraně kulturních památek a vyvíjíme
řadu dalších aktivit.


Specifikem, kterým se odlišujeme od
většiny obdobně zaměřených organizací, je, že svoji činnost provádíme
především v základních organizacích a prostřednictvím dobrovolníků.


ČSOP je členem IUCN (Světového svazu ochrany přírody) a zakládajícím členem Českého národního komitétu UNEP (Programu OSN pro životní prostředí).

Historie našeho ČSOP

Naše organizace byla založena v roce 1999 ve Vřesině. Ostrov značí osamocenost na hlučínsku a levrek pochází z básně Jana Skácela.

Naši partněři

Našími partnery jsou vlasníci biologicky cenných ploch, se kterými spolupracujeme již téměř 15 let na údržbě pozemků. Mezi tyto významné partnery lze uvést město Krnov, odbor životního prostředí a správy majetku města, jehož pracovníci podporují naši činnost. Dále se jedná o jednotilvé vlastníky Hlučínska a Opavska po nichž jsme pojmenovali jednotlivé lokality jako je např. Nosiadkova louka, Janíkova louka apod. Mezi naše partnery patří rovněž město Opava, město Hlučín, obec Vřesina a také Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), konkrétně středisko Ostrava.

Vyhledávání

Kontakt

https://levrek-cz.webnode.cz/